Τριήμερος αγώνας ανοικτής θάλασσας “Καλλικράτειοι”

O Ναυτικός Όμιλος Χανίων συνδιοργανώνει με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ρεθύμνου τριήμερο αγώνα από 23 έως 25 Μαρτίου υπό την επωνυμία “Καλλικράτειοι”.

 

Η επωνυμία τιμά τον ηρωισμό 1000 Κρητικών υπό την αρχηγία του Σφακιανού, Μανούσου Καλλικράτη το 1453, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του αυτοκράτορα έσπευσαν με 5 Κρητικά καράβια να ενισχύσουν την άμυνα της Κωνσταντινούπολης. Εκεί τους ανατέθηκε η άμυνα δύο πύργων οι οποίοι άντεχαν ακόμα και αφού η Πόλη είχε αλωθεί από τους Οθωμανούς εισβολείς. Ο Σουλτάνος τιμώντας τους για τον αφάνταστο ηρωισμό, επέτρεψε σε όσους επέζησαν να αποχωρήσουν με τον οπλισμό τους και να αναχωρήσουν με τα καράβια τους για τη μακρινή τους πατρίδα.

Ο γενικός προγραμματισμός έχει ως εξής:
1ος Αγώνας: Απόπλους από Χανιά, Σάββατο 23/3 και ώρα 10.30 για Ρέθυμνο, απόσταση 32 ναυτικά μίλια.
Κατάπλους Ρέθυμνο εσπερινές ώρες. Διανυκτέρευση.

2ος Αγώνας: Inshore στο Ρέθυμνο, Κυριακή 24/3. Εκκίνηση 10.30. Διαδρομή 12 ν.μ. Διανυκτέρευση.

3ος Αγώνας: Απόπλους από Ρέθυμνο, Δευτέρα 25/3 και ώρα 10.30 για Χανιά. Απόσταση 32 ν.μ.
Κατάπλους Χανιά εσπερινές ώρες.

Απονομές επάθλων θα γίνουν στο Ρέθυμνο την Κυριακή (24/3) για τους δύο πρώτους αγώνες σε εκδήλωση με συνεστίαση που θα διοργανώσει ο Ι.Ο. Ρεθύμνου. Για τον τρίτο αγώνα η απονομή θα γίνει σε συνδυασμό με τον αγώνα κοινού πρωταθλήματος Ν.Ο.Χ.-Ι.Ο.Ρ. τον Απρίλιο.

Προβλεπόμενη συμμετοχή σκαφών. Από Χανιά τέσσερα σκάφη. Από Ρέθυμνο δύο σκάφη στον πρώτο και τον δεύτερο αγώνα. Από το Ηράκλειο αναμένεται απάντηση από τους Ι.Ο.Η. και Ν.Ο.Γ.Κ. σε σχετικό αίτημα του Ν.Ο.Χ. για συμμετοχή έστω και μόνο στο Ρέθυμνο.

Πιστοποιητικά καταμέτρησης της Ε.Ι.Ο. Δεδομένου ότι τα ισχύοντα λήγουν 1 Μαρτίου οι συνδιοργανωτές Όμιλοι παρακαλούν για την έγκαιρη ανανέωση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΩΝ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΙ»

23-24-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΧΑΝΙΑ, 06/03/13
ΓΕΝΙΚΑ
O Ναυτικός Όμιλος Χανίων συνδιοργανώνει με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ρεθύμνου τριήμερο αγώνα από 23 έως 25 Μαρτίου υπό την επωνυμία “Καλλικράτειοι”. Η επωνυμία τιμά τον ηρωισμό 1000 Κρητικών υπό την αρχηγία του Σφακιανού, Μανούσου Καλλικράτη το 1453, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του αυτοκράτορα έσπευσαν με 5 Κρητικά καράβια να ενισχύσουν την άμυνα της Κωνσταντινούπολης. Εκεί τους ανατέθηκε η άμυνα δύο πύργων οι οποίοι άντεχαν ακόμα και αφού η Πόλη είχε αλωθεί από τους Οθωμανούς εισβολείς. Ο Σουλτάνος τιμώντας τους για τον αφάνταστο ηρωισμό, επέτρεψε σε όσους επέζησαν να αποχωρήσουν με τον οπλισμό τους και να αναχωρήσουν με τα καράβια τους για τη μακρινή τους πατρίδα.

Η παρούσα προκήρυξη καλύπτει και τους 3 επί μέρους αγώνες δηλαδή των 23-24-25/3 (Καλλικράτειοι 1,2 και 3), οι οποίοι εντάσσονται στο ετήσιο κοινό Πρωτάθλημα Ν.Ο.Χ.-Ι.Ο.Χ.

1. ΚΑΝΟΝΕΣ
Ως ορίζονται από τους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας, την παρούσα προκήρυξη και τις οδηγίες πλου.

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό ISAF και με όσα ορίζει η εθνική αρχή.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1 Γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, και J24 με έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης. (υπενθυμίζεται η ανάγκη της έγκαιρης ανανέωσης των πιστοποιητικών).
3.2 Σε κάθε σκάφος πρέπει να επιβαίνουν τουλάχιστον 2 ιστιοπλόοι κάτοχοι αθλητικών ταυτοτήτων εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι ο κυβερνήτης ή εντεταλμένος εκπρόσωπος του. 
3.3 Κάθε σκάφος πρέπει να καταβάλει το ποσό των 10€ για τη συμμετοχή στο σύνολο των αγώνων. 

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1 Πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία του Αγώνα ή στη συγκέντρωση κυβερνητών μέχρι το Σάββατο 23/3 και ώρα 09.30.
4.2 Να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής και Κατάστασης πληρώματος που επισυνάπτονται.(Ξεχωριστά για τον κάθε αγώνα). 
4.3 Αλλαγές στη σύνθεση πληρωμάτων επιτρέπονται μόνο εφ’ όσον ενημερωθεί γραπτά η επιτροπή αγώνων το αργότερο 1 ώρα πριν την εκκίνηση. 
4.4 Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης και ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

5. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ
Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωμα να συγχωνεύσει τις κλάσεις ανάλογα με την συμμετοχή, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συγχώνευση των κλάσεων θα ανακοινωθεί στην συνάντηση κυβερνητών. 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ
Θα εφαρμοσθεί το Time on Distance.

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Οι αγώνες εντάσσεται στο κοινό πρωτάθλημα Ανοικτής Θάλασσας 2012 του Ν.Ο.Χ. – Ι.Ο.Χ. και θα ισχύει το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας όπως περιγράφεται στο προσάρτημα Α4 των Δ.Κ. Α.

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Οι οδηγίες Πλου θα επισυνάπτονται.

9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
9.1 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 30 του Κανονισμού Αγώνων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο. 
9.3 Τα σκάφη οφείλουν να χρησιμοποιήσουν στον αγώνα μόνο καταμετρημένα πανιά. 

10. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
10.1 Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Κάθε σκάφος έχει την αποκλειστική ευθύνη για να αποφασίσει εάν θα εκκινήσει ή όχι και εάν θα παραμείνει στον Αγώνα. 
10.2 Τόσο ο Οργανωτής Όμιλος, όσο και οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος στην οργάνωση του αγώνα, δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλική απώλεια, ζημιά στo σκάφος ή στον εξοπλισμό, σωματικό τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στους αγωνιζόμενους ή στα σκάφη τους πριν μετά ή κατά την διάρκεια του αγώνα, τόσο στην στεριά όσο και στη θάλασσα. 
10.3 Οι ιδιοκτήτες, οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι ή όσοι χειρίζονται τα σκάφη που συμμετέχουν στον αγώνα ευθύνονται για κάθε ατύχημα ή ότι άλλο ήθελε συμβεί στα σκάφη ή στα πληρώματα. Κατά συνέπεια, αυτοί οφείλουν να υπογράψουν τα συμβόλαια για τις σχετικές ολικές ασφάλειες καθώς και τις ασφάλειες έναντι τρίτων. 

11. ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ
Στις συνήθεις θέσεις ελλιμενισμού στο λιμάνι των Χανίων και στην Μαρίνα Ρεθύμνου.

12. ΕΠΑΘΛΑ 
Θα απονεμηθούν στον 1ο νικητή κάθε αγώνα. Επίσης στο δεύτερο εφ’ όσον τα συμμετέχοντα σκάφη είναι από 6 και άνω. Η απονομή θα γίνει στο Ρέθυμνο την 24/3 το βράδυ σε ειδική εκδήλωση για τους αγώνες «Καλλικράτειοι 1 και 2» και στα Χανιά την 14/4 σε συνδυασμό με τον αγώνα «Ιδομενέας» του Ι.Ο.Χ. για τον αγώνα «Καλλικράτειοι 3»

13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
1ος Αγώνας: Απόπλους από Χανιά, Σάββατο 23/3 και ώρα 10.30 για Ρέθυμνο, απόσταση 32 ναυτικά μίλια. Κατάπλους Ρέθυμνο εσπερινές ώρες. Διανυκτέρευση.
2ος Αγώνας: Inshore στο Ρέθυμνο, Κυριακή 24/3. Εκκίνηση 10.30. Διαδρομή 12 ν.μ. Διανυκτέρευση.
3ος Αγώνας: Απόπλους από Ρέθυμνο, Δευτέρα 25/3 και ώρα 10.30 για Χανιά. Απόσταση 32 ν.μ.Κατάπλους Χανιά εσπερινές ώρες. 

14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γραμματεία Ν.Ο.Χ., Ι.Ο.Ρ. και Αγώνων
14.1 Η διεύθυνση της Γραμματείας του Ν.Ο.Χ. είναι: 
Ναυτικός Όμιλος Χανίων 
Ακτή Κανάρη – Νέα Χώρα – 73131 Χανιά
Τηλ: 28210-96078
Φαξ: 28210-96077
Η διεύθυνση της Γραμματείας του Ι.Ο.Ρ. είναι:
Σοφοκλή Βενιζέλου “Δελφίνι”
74100, Ρέθυμνο
Τηλ – Fax: 2831050450. 
14.2 Οι γραμματείες λειτουργούν όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10.00 μέχρι 13.30 και 17.30 μέχρι και 20.30. 

Για την Οργανωτική Επιτροπή
Κ. Μανιουδάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΤΕΤ27/12/2023

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ: Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ

Διαχρονικό και πολύτιμο είναι το έργο του τμήματος εκμάθησης του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, το οποίο επιτελείται επί σειρά πάρα πολλών …

Περισσοτερα
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΜ16/05/2013

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ!

Στο πλαίσιο της διάδοσης του Ολυμπιακού αθλήματος Κανόε Καγιάκ Σπριντ, ο Ν.Ο. Χανίων θα πραγματοποιήσει από τη Δευτέρα 20 Μαΐου …

Περισσοτερα
Summer Sport Camp NOX
ANEK

nox.elgrecotours.gr

Φροντιστήρια Πουκαμισάς

Creta Farms

Pizza Fan

Enetikon Restaurant

Ocean Lifeguard

Χορηγοι
ΣΥΝΚΑ