Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας “Παπανικολής”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ “ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ”
Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012

Ο Ν.Ο. Χανίων προκηρύσσει τον αγώνα ο οποίος περιλαμβάνεται στο Αγωνιστικό Ημερολόγιο της Ε.Ι.Ο. 2012, και εντάσσεται στον κοινό ετήσιο πρωτάθλημα που διοργανώνουν ο Ν.Ο.Χ. και Ι.Ο.Χ.

 

1. ΚΑΝΟΝΕΣ
Ως ορίζονται από τους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας, την παρούσα προκήρυξη και τις οδηγίες πλου.

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό ISAF και με όσα ορίζει η εθνική αρχή.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1 Γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, και J24 με έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης.
3.2 Σε κάθε σκάφος πρέπει να επιβαίνουν τουλάχιστον 2 ιστιοπλόοι κάτοχοι αθλητικών ταυτοτήτων εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι ο κυβερνήτης ή εντεταλμένος εκπρόσωπός του. 
3.3 Κάθε σκάφος πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 10€ προριζόμενο δια το Λιμεναρχείο.

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία του Αγώνα ή στη συγκέντρωση κυβερνητών μέχρι την Κυριακή 15 Ιανουαρίου ώρα 09.30.
4.1 Να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής και Κατάστασης πληρώματος που επισυνάπτονται.
4.2 Αλλαγές στη σύνθεση πληρωμάτων επιτρέπονται μόνο εφόσον ενημερωθεί γραπτά η επιτροπή αγώνων το αργότερο 1 ώρα πριν την εκκίνηση. 
4.3 Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης και ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

5. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ
Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωμα να συγχωνεύσει τις κλάσεις ανάλογα με την συμμετοχή, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συγχώνευση των κλάσεων θα ανακοινωθεί στην συνάντηση κυβερνητών. 

6.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ
Θα εφαρμοσθεί το Performance Line Scoring

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Ο αγώνας εντάσσεται στο κοινό πρωτάθλημα Ανοικτής Θάλασσας 2011 του Ν.Ο.Χ. – Ι.Ο.Χ. και θα ισχύει το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας όπως περιγράφεται στο προσάρτημα Α4 των Δ.Κ. Α.

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Οι οδηγίες Πλου επισυνάπτονται

9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
9.1 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 30 του Κανονισμού Αγώνων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο.
9.2 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα πριν από την έναρξη και μετά τον τερματισμό.
9.3 Τα σκάφη οφείλουν να χρησιμοποιήσουν στον αγώνα μόνο καταμετρημένα πανιά.

10. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

10.1 Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Κάθε σκάφος έχει την αποκλειστική ευθύνη για να αποφασίσει εάν θα εκκινήσει ή όχι και εάν θα παραμείνει στον Αγώνα.
10.2  Τόσο ο Οργανωτής Όμιλος, όσο και οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος στην οργάνωση του αγώνα, δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλική απώλεια, ζημιά στο σκάφος ή στον εξοπλισμό, σωματικό τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στους αγωνιζόμενους ή στα σκάφη τους πριν μετά ή κατά την διάρκεια του αγώνα, τόσο στην στεριά όσο και στη θάλασσα.
10.3 Οι ιδιοκτήτες, οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι ή όσοι χειρίζονται τα σκάφη που συμμετέχουν στον αγώνα ευθύνονται για κάθε ατύχημα ή ότι άλλο ήθελε συμβεί στα σκάφη ή στα πληρώματα. Κατά συνέπεια, αυτοί οφείλουν να υπογράψουν τα συμβόλαια για τις σχετικές ολικές ασφάλειες καθώς και τις ασφάλειες έναντι τρίτων.

11. ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ
Στις συνήθεις θέσεις ελλιμενισμού στο λιμάνι των Χανίων.

12. ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεμηθούν στον 1ο νικητή. Επίσης στο 2ο εφόσον τα συμμετέχοντα σκάφη είναι από 6 και άνω. Η απονομή θα γίνει στο Ν.Ο.Χ. την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου και ώρα 18.00 σε εκδήλωση απονομής πτυχίων Σχολής Ιστιοπλοΐας και επάθλων πρωταθλήματος 2011.

13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Κυριακή 15/1
09.30 Συγκέντρωση κυβερνητών στον χώρο ελλιμενισμού. Λήξη χρονικού ορίου δηλώσεων συμμετοχής
10.30 Εκκίνηση – Διαδρομή Ν.Ο.Χ. – περίπλους ν. Θοδωρού – Ν.Ο.Χ. 12 ν.μ.

14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γραμματεία Ν.Ο.Χ. και Αγώνων
14.1 Η διεύθυνση της Γραμματείας του ομίλου και της Επιτροπής Αγώνων είναι η ακόλουθη: Ναυτικός Όμιλος Χανίων, Ακτή Κανάρη – Νέα Χώρα – 73131 Χανιά, Τηλ. 28210-96078 – Φαξ 28210-96077
14.2 Η γραμματεία λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10.00 μέχρι 13.30 και 18.00 μέχρι και 20.30.

Για την Οργανωτική Επιτροπή Κωνσταντίνος Μανιουδάκης Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ιστιοπλοΐας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ “ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ”
Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012

Ο Ν.Ο. ΧΑΝΙΩΝ προκηρύσσει τον αγώνα ο οποίος περιλαμβάνεται στο Αγωνιστικό Ημερολόγιο της Ε.Ι.Ο. 2012 και εντάσσεται στο κοινό ετήσιο πρωτάθλημα που διοργανώνουν Ν.Ο.Χ. – Ι.Ο.Χ.

1. ΚΑΝΟΝΕΣ
Ο αγώνας θα διέπεται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας και εις την αντίστοιχη προκήρυξη.

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
Θα αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων του Ν.Ο.Χ.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ
Ως εις σχετική προκήρυξη.
Ώρα εκκίνησης 10.30.

4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Η διαδρομή θα είναι Ν.Ο.Χ. – ν.Θοδωρού πλήρης αριστερόστροφη περιστροφή – Ν.Ο.Χ. συνολικής αποστάσεως 12 ν.μ.

5. ΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ
Θα χρησιμοποιηθούν σημαντήρες κίτρινου χρώματος.

6. ΕΚΚΙΝΗΣΗ
6.1 Η γραμμή εκκίνησης θα είναι ο ιστός του Ν.Ο.Χ. και κίτρινος σημαντήρας ο οποίος αφήνετε δεξιά.
6.2  Σε περίπτωση ανάκλησης η Ε.Α. θα προσπαθήσει μέσω VHF κανάλι 06 (ηχητικά 2 σήματα) να ειδοποιήσει τα σκάφη που ξεκίνησαν πρόωρα. Αν κάποιο σκάφος δεν λάβει γνώση της ανάκλησης αυτό δεν αποτελεί λόγο για αίτηση αποκατάστασης.

7.  ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η γραμμή τερματισμού θα είναι ο ιστός του Ν.Ο.Χ. και ο κίτρινος σημαντήρας ο οποίος αφήνεται αριστερά.

8. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ
Ως εις συνημμένο πίνακα

9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
9.1 Σύμφωνα με τους κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας της Ε.Ι.Ο.
9.2. Παράβολο ενστάσεως 20 €.

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κανάλι 06 VHF.

11.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
11.1 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού Αγώνων Ε.Ι.Ο.
11.2  Η Επιτροπή Καταμέτρησης έχει το δικαίωμα να ελέγξει απροειδοποίητα οποιοδήποτε σκάφος πριν ή μετά το τέλος του αγώνα.

12. ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ
12.1 Αγώνων / καταμετρήσεων
Α. Σηφάκης, Ν. Πενταράκης, Ε. Περδικά
12.2  Ενστάσεων
Α. Μάντογλου
Ε. Βασιλάκης

Από την Επιτροπή Αγώνων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΤΕΤ27/12/2023

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ: Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ

Διαχρονικό και πολύτιμο είναι το έργο του τμήματος εκμάθησης του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, το οποίο επιτελείται επί σειρά πάρα πολλών …

Περισσοτερα
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΜ16/05/2013

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ!

Στο πλαίσιο της διάδοσης του Ολυμπιακού αθλήματος Κανόε Καγιάκ Σπριντ, ο Ν.Ο. Χανίων θα πραγματοποιήσει από τη Δευτέρα 20 Μαΐου …

Περισσοτερα
Summer Sport Camp NOX
ANEK

nox.elgrecotours.gr

Φροντιστήρια Πουκαμισάς

Creta Farms

Pizza Fan

Enetikon Restaurant

Ocean Lifeguard

Χορηγοι
ΣΥΝΚΑ