Εκλογές και ΓΣ στον ΝΟ Χανίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Xανίων (Ν.Ο.Χ.) με απόφασή του, προσκαλεί, δυνάμει των άρθρ. 29επ. του Καταστατικού του περί Γενικής Συνέλευσης, τα Μέλη του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στα γραφεία του Συλλόγου στο Κολυμβητήριο Χανίων.

Τα θέματα της Γ.Σ. είναι τα εξής:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ανακήρυξη νέων μελών Ν.Ο.Χ. που απέκτησαν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

3. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 01-01-2023 έως 31-12-2023 και έγκρισης των.

4. Οικονομικός απολογισμός από 01-01-2023 έως 31-12-2023 και έγκρισης του.

5. Έγκριση προϋπολογισμού 2024.

6. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής για το διάστημα από 01-01-2023 έως 31-12-2023 και απαλλαγή ή μη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

7. Εκλογή -2- μελών Εφορευτικής Επιτροπής και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών για την διενέργεια των Αρχαιρεσιών.

8. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία κατά την ανωτέρω αναφερόμενη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση ίδια ημέρα, Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 17:00 με τα ανωτέρω θέματα στον ίδιο χώρο ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και χωρίς άλλη πρόσκληση.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ. έχουν τα τακτικά μέλη του Ν.Ο.Χ. τα οποία είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Γ.Σ. πραγματοποιείται στα γραφεία του Συλλόγου καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας Ν.Ο.Χ. μέχρι και την 13η Ιουνίου 2024.

Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την Γ.Σ. το Δ.Σ. θα καταρτίσει και θα δημοσιεύσει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ., ο οποίος θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων του Συλλόγου και τον ηλεκτρονικό ιστότοπο που διατηρεί ο Ν.Ο.Χ. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Ο.Χ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του.

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του Προέδρου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται το αργότερο έως και την 19η Ιουνίου 2024 και κατά τις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας Ν.Ο.Χ. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους και να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν τα κωλύματα, που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης με τυπωμένο το κείμενο του περιεχομένου της θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Συλλόγου, όπου οι υποψήφιοι θα το παραλαμβάνουν και θα το υπογράφουν.

Παρακαλούνται τα μέλη να προσκομίσουν ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο δηλωτικό της ταυτότητας τους κατά το χρόνο διενέργειας της Γ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2024

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΕΜ30/05/2024

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΩΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων γνωστοποιεί το πρόγραμμα για τα νέα πρωινά τμήματα εκμάθησης κολύμβησης, που θα ξεκινήσουν μετά τη λήξη …

Περισσοτερα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΤΕΤ29/05/2024

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ!

Ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων, το ΔΣ, οι εργαζόμενοι και οι προπονητές εύχονται στους αθλητές και αθλήτριες που αυτές τις μέρες …

Περισσοτερα
Summer Sport Camp NOX
ANEK

nox.elgrecotours.gr

Φροντιστήρια Πουκαμισάς

Creta Farms

Pizza Fan

Enetikon Restaurant

Ocean Lifeguard

Χορηγοι
ΣΥΝΚΑ