Πρόσκληση για Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο. Χανίων με απόφασή του, συγκαλεί τα Μέλη του  Ναυτικού Ομίλου Χανίων, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μ.μ. στην αίθουσα που βρίσκεται στα γραφεία του Oμίλου στο κολυμβητήριο Χανίων με τα παρακάτω θέματα:   

 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ανακήρυξη Νέων Μελών που απέκτησαν το δικαίωμα του Εκλέγειν και  Εκλέγεσθαι.
3.Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα 1/1/2012 έως 31/12/2012.
4.Οικονομικός Απολογισμός από 1/1/2012 έως 31/12/2012.
5.Έγκριση προϋπολογισμού 2013.
6.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1/1/2012 έως  31/12/2012 και απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 και ώρα 18.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Παρακαλούνται τα μέλη να προσκομίσουν ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο δηλωτικό της ταυτότητάς τους.

Κατά κανόνα η Συνέλευση γίνεται την 2η φορά (έτσι η παρουσία σας είναι απαραίτητη την 27η Μαρτίου 2013 και ώρα 18.00).

Η Πρόεδρος                                       Η Γεν. Γραμματέας

Χαρούλα Πράπα Μυλωνάκη              Ευαγγελία Κρασαδάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΕΜ30/07/2020

ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ.Σ.

Την έγκριση του οικονομικού απολογισμού για το 2019 και του προϋπολογισμού για το έτος που «τρέχει», έλαβε το Δ.Σ. του …

Περισσοτερα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΕΥ27/07/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο. Χανίων με απόφαση του, συγκαλεί τα Μέλη του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, σε Τακτική Γενική Συνέλευση …

Περισσοτερα
ANEK

Enetikon Restaurant

Ocean Lifeguard

Χορηγοι
ΣΥΝΚΑ