Γενική συνέλευση στον Ναυτικό Ομιλο

Κατόπιν της από 23ης Μαΐου 2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Χανίων (N.O.Χ.), ληφθείσας κατά τη 18η συνεδρίαση του, και σύμφωνα με το άρθρ.35επ. του Καταστατικού, προσκαλούνται τα μέλη τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), η οποία θα διεξαχθεί την 27η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στα Γραφεία του Ν.Ο.Χ., με τα εξής θέματα Ημερησίας Διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ανακήρυξη Νέων Μελών που απέκτησαν το δικαίωμα του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι.

3. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα 1/3/2021 έως 31/12/2021 και έγκριση των.

4. Οικονομικός Απολογισμός από 1/3/2021 έως 31/12/2021 και έγκριση του.

5. Έγκριση προϋπολογισμού 2022.

6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1/3/2021 έως 31/12/2021 και απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

7. Τροποποίηση του Καταστατικού του Ν.Ο.Χ. με σκοπό την εναρμόνιση του με διατάξεις του ν.4726/2020, σε συνδυασμό με τον ν. 2725/1999. Επικαιροποίηση άρθρων του.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την 29η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. θα τηρηθούν αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται από το Νόμο και την σχετική Κ.Υ.Α. και αφορούν τον COVID-19.

Παρακαλούνται τα μέλη να προσκομίσουν ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο δηλωτικό της ταυτότητάς τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΕΜ24/11/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΣ

Ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων γνωστοποιεί την κατάσταση των υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες της 30ής Νοεμβρίου 2022 για την ανάδειξη νέου …

Περισσοτερα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΑΡ18/11/2022

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων γνωστοποιεί τον κατάλογο μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στις προσεχείς αρχαιρεσίες, οι οποίες θα διεξαχθούν στο …

Περισσοτερα
ANEK

Enetikon Restaurant

Ocean Lifeguard

Χορηγοι
ΣΥΝΚΑ